מונטרקי 2006

  • נדב (בן 7):

    – "לא ראיתי אף פעם אוהל שהצד הפנימי שלו עשוי מאבנים"
    – "אולי היא מפחדת שהתינוק לא ייוולד"
    – "יכול להיות שהם אמרו מה שהם רצו להגיד והם הולכים לסגור אותו ולא לפתוח אותו"

    28.7.06