שאלה

"מה עשיתָ לי, מה עשיתָ לי"

(יולדת, לבעלה, תוך כדי לידה, מחלקת יולדות, בית חולים איכילוב, 9.7.07)