כאבק פורח

רשימה לקטלוג תערוכתה החדשה של אירית חמו, גלריה עינגע. באתר "מארב".